O DIVADLE

Ochotnické Divadlo Votice, z.s. vzniklo za účelem rozvoje kulturních a uměleckých činností, pořádání divadelních představení a jiných uměleckých a kulturních akcí.

Jsme parta kamarádů, ochotníků. Každý máme svoji práci, rodinu a koníčky. To co nás spojuje je láska k divadlu a taky radost a chuť tvořit.

Naším cílem je každý rok secvičit a odehrát alespoň dvě představení, z něhož jedno bude vždy pohádka a druhé, hra pro dospělé publikum.


Naší první hrou, kterou jsme odehráli byla Lakomá Barka od Jana Wericha a dočkala se v našem podání mnoha repríz z čehož byly 4 představení věnovány dětem navštěvující mateřskou a základní školu ve Voticích.

A byly to právě děti, které nás inspirovaly k myšlence propojit dětskou tvorbu s naší ochotnickou.

Na konci roku 2022 jsme oslovili ředitele ZUŠ ve Voticích, pana Milana Včeláka, zda by měl zájem zapojit ZUŠ do tvorby kulis, případně se participovat na hudebních doprovodech. Slovo dalo slovo, podaná ruka a chuť spolupracovat se spojily a tak se těšíme z nově vzniklého pilotního projektu. 

Děti ze ZUŠ Votice pod vedením paní Markéty Prodanové vytváří kulisy a rekvizity pro naší novou pohádkovou hru "Kouzla noci svatojánské."

Pro tyto účely budeme potřebovat ale i pomoc sponzorů, abychom mohli nakoupit nejen materiál a výtvarné pomůcky. Pokud cítíte, že jste to právě Vy, kdo chce pomoci jakýmkoliv sponzorským darem naplnit naši vizi, ozvěte se nám, prosím.