Lukáš Franta

Lukáš pochází z Tomic, kde se také poměrně často vyskytuje, avšak posledních několik let jsou jeho druhým domovem pražské Dejvice, kde bydlí a kde již x-tým rokem navštěvuje České vysoké učení technické.

Lukáš je nadšený ochotník, skautský vedoucí (neustále "šikanovaný" svými svěřenci), příležitostný poloamatérský tesař (pomocná síla nezní tak dobře) a také lektor v jazykové škole, kde pro své velké jazykové nadání objasňuje především taje matematiky a fyziky.

"V našem souboru jsem od jeho třetí zkoušky a patřím tak již téměř mezi inventář. Přišel jsem plný zkušeností ze školní besídky ve třetí třídě ZŠ a i díky nim a mým skvělým spoluhercům jsem nalezl v ochotnickém divadle zálibu, u které moje obvyklé počáteční nadšení nedokázalo (na rozdíl od mých jiných aktivit) vyprchat ani za tu řádku let".

Lukáš je náš divadelní seladon. Není hra, ve které by nehrál milence, manžela či nápadníka některé z ochotnických kolegyň. 

Jak sám říká: "patřím mezi inventář" tak se mu dostalo příležitosti ukázat svůj talent ve všech našich dosavadních hrách.

V Lakomé Barce ho můžete vidět jako učitele, v Dívčí válce neohroženě troubí na lesní roh jako panic Ctirad vedle svůdné Šárky, v pohádce Kouzla noci svatojánské je dokonce požádán o ruku odvážnou Johankou a v komedii Na správné adrese? Tam hraje jak jinak, než panice Jeana, stydlivého studenta klavíru.