Premiéra Dívčí války: Když Perun dopustí, tak votičtí ochotníci spustí

13.02.2023

Známou historickou komedii Dívčí válka autora Františka Ringo Čecha si votické obecenstvo užilo dne 10. a 11. února. Dobrá nálada a smích prodchnuly vyprodaný sál votického kina.

Votické ochotníky přišli na premiéru podpořit známí herci

Mezi hosty a diváky nechyběl ani herec Marián Roden, který nám pomáhal a radil na našich prvních čtených zkouškách, za což mu za srdce děkujeme.

Na premiéru zavítal i Václav Upír Krejčí, který odehrál Dívčí válku s Františkem Ringo Čechem ve více než 100 reprízách v roli Bivoje a později v roli Častavy a Vojena. Po představení nás všechny přišel pozdravit a popovídat si s námi o zážitcích, které při hraní Dívčí války zažil.

Diváci se již hodinu před začátkem představení scházeli v Klára Café, aby si pohovořili a pochutnali na zákuscích. Vůně kávy a cinkání lžiček o talířky napovídalo hned při příchodu, že večer bude příjemně stráveným časem oddechu.

Najednou se atmosféra divadelního večera linula prostorem a diváci se smáli. Publikum bylo jedním slovem báječné. O přestávce lidé mezi sebou zapáleně konverzovali, využili chvilku pro to dát si i sklenku vína a bylo vidno, že se dobře baví.

Doufáme, že jsme divácké očekávání splnili a budeme se snažit stále zlepšovat. Zájem o Dívčí válku nás ohromně překvapil a vyhovíme přáním na další představení ve Voticích.

Rádi bychom poděkovali všem divákům, že nás přišli podpořit a vytvořili skvělou atmosféru. Děkujeme i všem, co nám s přípravou Dívčí války pomohli: paní Anně Opičkové, paní Ivě Žaloudkové, paní Evě Jircové, slečně Magdaléně Mariii Sadílkové za pomoc při tvorbě kulis. Poděkování vyjadřujeme i paní Daniele Horynové za krásné líčení a make-up. Děkujeme Anně Vyhnalové za skvělé účesy, které vydržely i bitvu. Dále pak děkujeme kastelánce z Hradu Orlík za ušití kostýmů, Viktoru Královi a Petře Veverkové ( Kamino-foto ) za fotodokumentaci, Richardovi Svobodovi za hudební doprovod a zvučení. A hlavně děkujeme naší milované režisérce Běle Tesaříkové za její laskavé vedení a pozvání zajímavých hostů.

Chtěli bychom poděkovat: Město Votice a MKC Votice za poskytnutí krásných prostor multifunkčního sálu, vylepení plakátů. A všem našim sponzorům: Tiskárna Tria Olbramovice za tisk plakátů a programu. Svět Krásy Votice a Jiří Horský.

Kam se na naše vystoupení můžete přijít podívat?

Srdečně zveme naše příznivce na představení do Olbramovic. Dívčí válku odehrajeme v Restauraci U Komína a to 26. února v 19 hodin. Vstupenky na představení je vhodné rezervovat telefonicky u paní Martiny Sailerové na tel. 775 99 42 01.

Můžeme prozradit i to, že před naším večerním představením se koná v Olbramovicích Masopustní průvod s harmonikou, který začíná ve 14 hodin před ZŠ Olbramovice a zakončen bude v Restauraci u Komína, kde budete moci ochutnat tradiční českou zabíjačku a to vše ve spolupráci Obec Olbramovice, Rodinný klub Džbánek, Základní škola Olbramovice a Restaurace u Komína.

V duchu Dívčí války se těšíme brzy na viděnou. Perun s vámi přátelé.

Autorka: Dana Pyszková

Fotografie: Viktor Král