Dívčí válka | František Ringo Čech

10.02.2023

Satirická komedie Dívčí válka přináší humorný pohled do historie starých Čechů. Vyvrací notoricky známé mýty a pověry a ukazuje nový pohled na známé události. 

Autor: František Ringo Čech, Režie: Běla Tesaříková

Hrají: Josef Tomeš, Iva Jirovcová, Michal Jirec, Martina Sailerová, Lukáš Franta, Dana Pyszková, Jan Koptiš, Jeanetta Pechová, Kristýna Havlíčková, Hudba a zvuk: Richard Svoboda, Nápověda: Andrea Stránská, Kostýmy: Kastelánka z hradu Orlík, Maskérka / Vlásenkářka: Daniela Horynová, Anna Vyhnalová, Kulisy: Jan Koptiš, Iva Žaloudková, Anna Opičková, Eva Jircová, Magdaléna Marie Sadílková, Michal Jirec, Lukáš Franta, Martina Sailerová, Fotografie: Viktor Král, Petra Veverková (Kamíno foto)

Nejúspěšnější komediální hra v ČR

Úspěšnou komediální hru Dívčí válka napsal František Ringo Čech v roce 1986. Zaznamenala přes 3000 repríz. 

Letitou touhu hrát Dívčí válku měl náš člen, Michal Jirec. Vzhledem k jeho neutuchajícímu nadšení a opakování hereckých replik božského pěvce Lumíra, jsme se rozhodli secvičit hru Dívčí válka a směle konkurovat velkému mistru Ringo Čechovi.

A vyplatilo se!

Dívčí válka nás moc baví a baví i naše publikum, o čemž svědčí vysoká návštěvnost.

"František Ringo Čech se společně s bratrem o slovanských dějinách poprvé dozvídal od svojí babičky. Vyprávěla jim o praotci Čechovi a oni se dmuli pýchou, že se jmenují stejně jako on, a tajně doufali, že jsou jeho potomci. "Vyprávění o Krokovi, Přemyslovi, Libuši nebo Bivojovi byla nádhera poslouchat - ale Dívčí válka, to bylo něco! To se babička úplně rozplamenila, protože snad někde v hloubi jejího srdce sídlila pýcha na odhodlané dívky, které se postavily vládě mužů. Možná si taky jen v duchu představovala samu sebe na bujném oři po boku bojovné Vlasty, vrhající se střemhlav do líté seče, ve které majzne dědečka něčím po hlavě, nebo spíš přes zadek, aby věděl, jak se má chovat," vzpomíná Mistr na svoje dětství a první inspirace. Jedna z nejdramatičtějších kapitol našich dějin se mu později stala předlohou pro stejnojmenné představení, které je "nejnavštěvovanější divadelní komedií všech dob pojednávající o věčném boji mezi muži a ženami v podání Čechova prozatímně osvobozeného divadla".

Úryvek z knihy Dívčí válka, František Ringo Čech